Services – Apotheek Lochem – Lochem

Apotheek Lochem

Om u nog beter van dienst te zijn, zijn wij nu ook bereikbaar via internet. U kunt op onze website 24 uur per dag informatie krijgen over geneesmiddelen en gezondheid.

Ook hebben wij een uitgebreide zelfzorgwijzer online met advies over het gebruik van vrij verkrijgbare zelfzorgmiddelen bij een aantal veel voorkomende aandoeningen.

Geef uw email adres én mobiele telefoonnummer door (mail naar info@apotheeklochem.nl). Dan krijgt u een bericht als uw medicijnen klaar staan. Dit voorkomt onnodig wachten.

Services

Receptverwerking

De recepten die u overhandigt in de apotheek maken we gewoonlijk direct voor u klaar. Soms hebben we een middel niet of onvoldoende in voorraad. U kunt dan kiezen of u al een deel van de medicijnen mee wilt nemen of dat u ze liever allemaal ineens meekrijgt. Voor middelen die niet direct geleverd kunnen worden spreken we een tijdstip met u af waarop ze voor u klaar liggen. Homeopatische en alternatieve producten hebben meestal een besteltijd van een paar dagen.

Als u met een recept geneesmiddelen haalt in de apotheek zullen wij vaak gegevens bij u navragen. Ook duurt het soms even tot het recept klaar is. Dat heeft te maken met de handelingen die daarvoor nodig zijn:

 • controle van de persoonsgegevens
 • controle van de receptgegevens
 • verwerken van het recept via de computer
 • controleren of de nieuwe geneesmiddelen veilig samengaan met middelen die al gebruikt worden of met de medische gegevens die wij van u kennen en daarop eventueel actie ondernemen (in overleg met u, met de arts en/of intern met de apotheker)
 • klaarmaken van de voorgeschreven middelen
 • de receptverwerking laten controleren door een tweede assistente of de apotheker
 • zonodig informatiemateriaal bijeenzoeken
 • declaratiegegevens controleren (verzekering, bijbetalingen, kwitantie en dergelijke).

Veilig medicijngebruik

Samen met uw (huis)arts of specialist zorgen wij ervoor dat de geneesmiddelen bij u zo effectief, correct en veilig mogelijk werken. Wij houden daarvoor bij welke geneesmiddelen worden of zijn gebruikt – de medicatiehistorie – en of die elkaar verdragen. Ook controleren wij of de geneesmiddelen veilig gebruikt kunnen worden gezien uw medische kenmerken, zoals zwangerschap, overgevoeligheden, aandoeningen en ziektes. Informeer ons over deze gegevens zodat we onze zorg voor u verder kunnen verbeteren.

Privacy

De apotheek beschikt over een privacy-balie en een spreekkamer speciaal bedoeld voor onderwerpen die u liever niet aan de balie bespreekt. Vraag er gerust naar indien u daar graag gebruik van wilt maken. U hebt recht op bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, zeker waar het de medische gegevens betreft. Met een aantal apotheken en huisartsen hebben we de verwerking hiervan geautomatiseerd. Hierop is een privacyreglement van toepassing dat geldt voor alle betrokkenen. Het is aangemeld bij de Registratiekamer en voldoet aan wettelijke eisen. Uw persoonlijke gegevens worden alleen door ons gebruikt in het kader van de behandeling met geneesmiddelen, de controle op de veiligheid en correctheid daarvan en voor het declareren van de kosten ervan bij de zorgverzekeraar of bij uzelf. Het verstrekken van de medicatiegegevens aan derden (zoals specialisten, ziekenhuizen, apotheken en dergelijke) gebeurt als regel alleen met uw instemming.

Bezorgregeling

Als u niet in staat bent om uw geneesmiddelen in de apotheek op te halen is de apotheek bereid om deze bij u te bezorgen. Deze service is gratis, wij vragen u echter wel om zoveel mogelijk de benodigde recepten tegelijk aan te vragen om niet onnodig vaak te hoeven bezorgen. U kunt uw huisarts vragen op het recept te vermelden als uw geneesmiddelen bezorgd moeten worden.

Herhaalservice

Indien u bepaalde medicijnen al langere tijd op dezelfde wijze gebruikt, kan de herhaalservice interessant zijn voor u. Bij deze service worden iedere 3 maanden automatisch uw chronische medicijnen voor u herhaald. U krijgt dan een e-mail als herinnering met de datum waarop de medicijnen opgehaald kunnen worden. U hoeft dus niet meer zelf recepten te regelen.
Interesse voor deze service? In de apotheek vertellen we u er graag meer over.

Of mail het volgende naar herhaalservice@apotheeklochem.nl:

 • Uw naam
 • Uw geboortedatum
 • Uw adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Welke medicatie u chronisch gebruikt
 • In welke sterkte en dosering u deze medicatie gebruikt
 • Hoeveel u nog van deze medicatie op voorraad heeft (graag datum van tellen erbij vermelden)

Betaling

De meeste medicijnen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Als het kan sturen wij de rekening voor de medicijnen direct door naar de zorgverzekeraar. Anders betaalt u de kosten direct aan de balie in de apotheek, of via factuur als er bezorgd wordt. In de apotheek kunt u pinnen of contant afrekenen. Om de administratieve last zoveel mogelijk te beperken en om de bezorger niet te belasten met afrekenen heeft het onze voorkeur als u een betalingsmachtiging afgeeft aan de apotheek.

Generieke geneesmiddelen

Wij werken samen met verzekeraars en overheid om de kosten van geneesmiddelen zo laag mogelijk te houden. (Huis)artsen schrijven al zoveel mogelijk voor op de naam van de werkzame stoffen en wij leveren onder die naam af zodra een middel zo beschikbaar is. Ook leveren wij uit kostenoverwegingen soms identieke geneesmiddelen uit andere EU landen af (dit heet parallelimport). Graag vertellen wij u hier meer over als u dat wilt.

De laatste jaren voeren de zorgverzekeraars het zogenaamde preferentiebeleid. Dit houdt in dat de zorgverzekeraars de apotheek verplichten om van een geneesmiddel een bepaald (generiek) merk af te leveren om voor vergoeding in aanmerking te komen. Helaas kan het zijn dat het aangewezen middel jaarlijks wisselt. De apotheek is verplicht dit beleid van de zorgverzekeraars uit te voeren.

Speciale bestellingen

De apotheek kan niet alle middelen — met name alternatieve en homeopatische middelen — in voorraad hebben. Daarvoor zijn er teveel in omloop. Als u wilt kunnen we bepaalde middelen voor u bestellen. Wij doen dat dan graag. Als u later deze middelen niet meer nodig hebt, kunnen wij zulke bestellingen gewoonlijk niet meer terugsturen. In dat geval moeten we de kosten voor zo’n bestelling toch bij u in rekening brengen.

Uitvoeren medicatiebeoordeling

Als een recept verwerkt wordt in de apotheek wordt vanzelfsprekend gecontroleerd of het middel en de dosering geschikt is voor u. Toch is het daarnaast zinvol om een medicatiebeoordeling te doen als u veel geneesmiddelen gebruikt. Samen met u, uw huisarts en de apotheker wordt gekeken of  alle geneesmiddelen nog zinvol voor u zijn, in de juiste dosering en of u geen last heeft van klachten die nog niet behandeld worden. Ook kan gekeken worden of het innemen van alle geneesmiddelen nog lukt of misschien wat eenvoudiger geregeld kan worden. Vraag naar de mogelijkheden in de apotheek.

Inhalatie instructie

Klachten van de  luchtwegen, zoals Astma of COPD, worden vaak behandeld met geneesmiddelen die geïnhaleerd moeten worden.  Voor een optimaal effect is een goede inhalatietechniek van groot belang. In de apotheek kunt u terecht voor een inhalatie instructie of het laten uitvoeren van een controle of uw techniek juist is.

Verwijzing naar betrouwbare websites

Op internet kunt u heel veel informatie vinden. Helaas is lang niet alle informatie objectief en kloppend. In de apotheek adviseren wij u graag over betrouwbare websites.
Ook kunt u hier op de website betrouwbare websites terugvinden.
Goede en betrouwbare websites zijn in ieder geval: Apotheek.nl en Thuisarts.nl

Levering in baxter

Wanneer u meerdere geneesmiddelen op verschillende momenten op een dag moet innemen of wanneer u soms niet meer zeker weet of u een geneesmiddel al dan niet heeft ingenomen kan de levering van geneesmiddel via het baxter-systeem mogelijk uitkomst bieden. De geneesmiddelen worden verpakt in een medicijnrol voor 2 weken.  Per dag zitten de geneesmiddelen per innametijdstip in een zakje. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.